Trafik Sitesi

Hangi Durumlarda Tescil Plakasına Ceza Yazılır ?

Hangi Durumlarda Tescil Plakasına Ceza Yazılır ?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesinde, hangi durumlarda tescil plakasına trafik cezası yazılacağı belirlenmiştir. Buna göre ;

Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.

denilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen hemen hemen tüm ceza maddelerinden, araç tescil plakasına işlem yapılabilir.

Plakasına yazılan cezalar nereye gönderilir ?

Araç tescil plakasına yazılan trafik cezaları, trafik kayıtlarında araç sahibi olarak görünen kişinin adresine posta yoluyla gönderilir. Araç sahibine ulaşılamaması yada cezanın tebliğinin yapılamaması durumunda, ilgili tahsil dairesinin ilân asmaya mahsus yerinde liste halinde ilân edilir. İlanın askıya asılmasından itibaren 30 gün geçtiğinde ceza tebliğ edilmiş sayılır ve 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde tahsil edilir.

2918 sayılı K.T.K. ‘nın 114. maddesi :

(Değişik 1. fıkra: 5495 – 3.5.2006 / m.3) Bu Kanunda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir.

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır.

(Değişik 3. fıkra: 3493 – 3.11.1988) Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın bir sureti ilgili mahkemeye 7 işgünü içinde gönderilir.

(4. – 5. ve 6. fıkralar, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ‘ de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun’un 24. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır)

(7. ve 8. fıkralar, 3.11.1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun 48. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(Ek fıkra: 4916 – 3.7.2003 / m.32) Trafik para cezaları kredi kartı ile de ödenebilir. Kredi kartı ile yapılan tahsilatın saymanlık hesaplarına aktarılma süresi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı K.T.K. ‘nın 115. maddesi :

(Değişik 1. fıkra: 5228 – 16.7.2004 / m.46) Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.

Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.

(3. ve 4. fıkralar, 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı R.G. ‘ de yayımlanan 12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun’un 21. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır)

(Ek fıkra : 6495 – 12.7.2013 / m.21) Trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

(Ek fıkra : 6495 – 12.7.2013 / m.21) Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlemeyle yetkilendirilen personel tarafından trafik idari para cezası tahsilatı yapılamaz.

(Ek fıkra : 6495 – 12.7.2013 / m.21) Bu Kanunun 116 ncı maddesine göre yabancı plakalı araçların plakasına uygulanan, ancak tebliğ edilememiş olan trafik idari para cezalarının ödenmesi hâlinde trafik idari para cezası karar tutanağının tebliğ tarihi olarak ödeme tarihi esas alınır.

(Ek fıkra : 6495 – 12.7.2013 / m.21) Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebliğ edilmemiş olan trafik idari para cezalarına ilişkin tutanakların tebliği ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Maliye ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken belirlenir.

Trafik cezalarına ne kadar faiz uygulanır ?

  • Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalara, %25 oranında indirim uygulanır.
  • Tebliğ tarihinden itibaren geçen 30 günlük süre içinde, herhangi bir faiz yaptırımı uygulanmaz.
  • Tebliğ tarihinden itibaren geçen 30 günlük sürenin sonunda, aylık %5 oranında faiz uygulanır. Trafik cezasına işlenecek faiz tutarı, cezanın iki katından fazla olamaz.

Kaynakça :

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
520 Origin Error

520 Origin Error


cloudflare-nginx