Trafik Sitesi

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Trafik cezasına itirazda yetkili mahkeme neresidir? Mahkeme masrafları ne kadar. İşte tüm detaylar.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilir mi?

Evet. Yazılan her trafik cezasına itiraz etme hakkı mevcuttur.

Trafik Cezalarına İtiraz Süresi Ne Kadar?

Eğer trafik polisi ya da jandarma trafik sürücü belgenize ceza yazdıysa, yazıldığı gün itiraz süreniz başlar. 15 gün içerisinde gerekli itirazı yapmanız gerekmektedir.

Eğer plakanıza bir ceza yazıldıysa bu süre, size tebliğ edilen tarihte başlar. Yazılan ceza, araç tescil belgesindeki ( ruhsatta) yazan adresinize gönderilir. Posta görevlisi sizi adresinizde bulamazsa, kapınıza bir not bırakır ve cezayı, muhtarınıza verir. Bu süreden itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir.

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezalarına itirazın, Trafik Mahkemelerine yapılması gerekiyor. Fakat ülkemizde henüz trafik mahkemeleri yaygın olarak kullanılmadığı için, bulunduğunuz bölgenin Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki evrakları tamamladıktan sonra, itiraz başvurunuzu yapabilirsiniz.

 • İtiraz dilekçesi
 • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi
 • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi
 • Ruhsat Fotokopisi
 • Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

Trafik Cezalarına İtiraz Dilekçesi Örneği

…….. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız. Size verilen ceza makbuzunda yazan Sulh Ceza Hakimliğidir )

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: ../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: ../…/20..

İTİRAZ KONUSU : İstanbul Bölge Trafik denetleme şube müdürlüğü, ….. amirliği`nin …. tarih ….. seri, ….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR : 1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ….maddesi hükmüne istinaden “….” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ….. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…………..” suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı:
İmza:

EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, …… amirliği`nin …. tarih
….seri,… sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ….. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen Karar.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

Hangi Cezalara İtiraz Edilir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan tüm cezalar için itiraz edebilirsiniz. Radar, alkol, kırmızı ışık, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridi ihlali gibi. Fakat cezalara itiraz ederken, mutlaka itirazınızı haklı çıkaran bir kanıtınız olmalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 214 YORUM
 1. Enes Yıldırım dedi ki:

  İtirazlarda öne sürdüğünüz tebligata ilişkin hükümler malesef yürürlükten kalkmıştır. Kabahatler Kanunu’nun 20. Maddesinde yer alan süreler, yeni tebligat süreleri olarak kabul edilmiş…

 2. celal kesgin dedi ki:

  Kasım 2017 araç muayenesi yaptırdım.2018 kasımı için borcu sorgulaması yaptığımda 2015 yılından trafik cezası borcu çıktı yapılandırmayıda kaçırdık 1500 tl.ceza yapabileceğim bir şey varmı.

  1. cem dedi ki:

   Maalesef yapılacak bir şey yok. Yine de vergi dairesine gidip, konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 3. Ahmet dedi ki:

  Arkadaslar plakama yazilan bir ceza ulasti elime polisin dur ihtarina uymamak diye ama bole bir dur ihtari tarafima yapilmadi buna itiraz edecem fakat arac benim ustume kayitlu degil buna nasil itiraz edebilirim teşekkürler

  1. cem dedi ki:

   Tescil plakasına yazıldığı için, ruhsat sahibinin itirazda bulunması gerekiyor. Kanuni olarak sizin herhangi bir hak talebiniz maalesef bulunmuyor.

 4. Ramazan BAÇ dedi ki:

  Merhaba 2 hafta önce Atatürk Bulvarı Havalimanı istikameti Küçükçekmece İstanbul adresinde gelen tutanak açıklamasında aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek diye bir ceza yazmışlar 235 TL Ben kemerimi takarım dönüş yapacak Ken sinyal veririm Bunu Neye dayanarak yollaya biliyorlar bir kanıt yok bir resim yok bunun için nasıl itiraz edebilirim

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, bir ceza yazılması için kanıt olması gerekmiyor. Eğer yapmadığınızı iddia ediyorsanız, bunu ispatlaması gereken sizsiniz. Yani kanuni durum böyle. Ceza, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten yazılmış. Yani bunun içerisine, halk arasında hatalı sollama tabir edilen durumlar da girebilir, siz diğer şeride geçtiğiniz esnada, o şeridi kullanan başka bir araç da olabilir. Belki de siz farketmemişsinizdir. Size cezayı uygulayan FTM’de olabilir, polis ya da jandarma da olabilir. Bulunduğunuz ilçenin Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

   1. osman ulus dedi ki:

    🙂 Ben her saniyemi nasıl ispat edebilirim? Durum tesbiti yapıb hakkımda bir iddia dile getiren taraf sorumlu değil mi ispat için? FTM ya plakayı yanlış yazıp beni mağdur ediyorsa nasıl ispat edebilirim ben :)))

  2. uğur dedi ki:

   ramazan bey inanın bende sizin gibi kurallara uyan biriyim yaşım 46 zar zor geçinmeye çalışan hiç suç işlememiş biriyim bana da aynı şekilde ceza yazmışlar haksızlık yapıldıgını hatta bunun siyasi çıkarlar ugruna yapıldığına inanıyorum lakin bizi umursayan yok uykularım kaçıyor sebebi haksızlık jandarma yazmış onun dedigi kanunmuş bizim gibi sade vatandaş ise boşmuş gençligimin en güzel zamanlarında terör ile mücadele ederiken boşsun demiyorlardı yazık çok yazık bu ülkenin evlatlarına ispat etsinler ozaman boynum kıldan ince içimde fırtınalr kopuyor da bütün zalimleri mevlam görüyor biliyor asla hakkımı helal etmiyorum umarım evlatlarımız çok daha hakkaniyetli bir ülkede yaşar bende saçma sapan bir uygulama ve delil bile gösteremeden haksızlıga ugramış biri olarak anlayışınıza ve haksızlıgınıza istinaden yazdım hakkınızı helal edin saygılarımla uğur

 5. Okan dedi ki:

  5ay once acil bir is icin emniyet seridini kullandim bana 2adet eds cezasi geldi buna itiraz edebilir miyim

  1. cem dedi ki:

   Yazılan her cezaya itiraz etme hakkınız vardır.

   1. yaşam guneç dedi ki:

    evimin önunde duran motorsikletime 23/3-c-1 den 412 tl ceza yazılmıs buna nasıl ıtıraz edebılırım

    1. cem dedi ki:

     Bulunduğunuz ilçenin sul ceza hakimliğine dilekçe ve ceza makbuzu ile itirazda bulunabilirsiniz.

   2. Hmyd dedi ki:

    46/2-G 47/1-D 47/1-A plakaya arkadan ceza yazılmış bu yol hem tek şerit hem cuma günü akşam 6:15 yazılmış otagardan hâl yönüne giderken trafik bu kadar yogunken nasıl bir dilekçe yazmam lazım

 6. ati dedi ki:

  Önce ceza odenir sonra mahkemeye itiraz yapılır şeklinde ifadeler okuyorum dogrumudur ?

  1. cem dedi ki:

   Evet doğrudur. Mahkemenin sonuçlanması bazen uzayabiliyor. Eğer itirazınız reddedilirse, indirim süresini de kaçırmış olursunuz. Fakat cezayı öderseniz, en azından talebiniz reddedilse bile indirimden yararlanırsınız. Tek yapmanız gereken, ödediğiniz makbuzla beraber itiraz talebinde bulunmanız.

   1. Yusuf dedi ki:

    Moturumla kör noktada ters şeritte girdigimden dolayı 1002 lira ceza uygulanmış itiraz edilse bir degişiklik olurmu

    1. Serdar Kaya dedi ki:

     Bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, geçmiş olsun

 7. mehmet dedi ki:

  merhaba trescil plakasına emniyet kemerinden dolayı ceza yazılmış. Ancak aracım cezanın yazıldığı tarih 26.09.2018 ve bana yeni tebliğ edildi. Ayrıca cezanın yazılmış olduğu tarih ve saatte aracımın otoparkta olduğu kamera kayıtlarında mevcut. e devlet üzerinden sorgulama yapıldığında çıkan cezanın yazıldığı tarih ve saat kısmı sonradan değiştirebilirler mi ? Çünkü cezaya itiraz edeceğim.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba. Cezanın tarihi ve saati değişmez. Söylediğiniz gibi bir durum varsa, bulunduğunuz ilçenin sulh ceza hakimliğine elinizdeki kanıtlar ve ceza makbuzu ile itirazda bulunabilirsiniz.

 8. Ebubekir YAZICI dedi ki:

  Merhaba,
  Araç plakama eminiyet kemeri cezası yazılmış. adresime tebliğ edilmedi ama e-devlet’ten mesaj geldi. Fakat ben emniyet kemerimi mutlaka takarım. kaldı ki zaten aracımda emniyet kemeri uyarı sistemi de var. yani dalgınlıkla takmamış olmam vs. mümkün değil. ikaz sesi rahatsız edici olduğu için yolcu koltuğundakine de taktırırım. dolayısıyla cezaya itiraz etmeyi düşünüyorum. Bir şey çıkar mı sizce? İspat etmeniz gerekiyor yazmışsınız ama bu durum nasıl ispat edilebilir.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba. Aracınızı o tarih ve saatte başkası kullanıyor olabilir. Ya da siz dalgınlıkla takmamış olabilirsiniz. Fakat söylediğiniz gibi ise, itiraz edebilirsiniz. Gerisi tabii ki hakimin takdiridir. Geçmiş olsun.

 9. Serkan dedi ki:

  6 ay once plakama radar cezası kesilmiş ancak elime bugün ulaştı itiraz edebilirmiyim edersem sonuç ne olur

  1. cem dedi ki:

   Önemli olan size tebliğ edildiği tarihtir. Ceza 2 sene önce de yazılsa önemli değil. Cezayı 15 gün içinde öderseniz, indirimli ödersiniz. Daha sonra da itirazınızı yapabilirsiniz.

 10. Serkan dedi ki:

  Mrb arkadaşlar geçenlerde aracımla gidiyordum jandarma durdurdu emniyet kemerim takılıydı bende şırnakda asker olduğumu. Söyledim sonra tamam deyip bana gidebilirsin dediler arkamdan emniyet kemeri takmadı. Diye tutanak yazmışlar plakaya ya takılı değilse durdurduğun zaman neden. Kimlik bilgilerimi yazıp imza atmamı istemıyorsun sonra geri dönerken. Kulağım üşümüşdü elimi kulağıma attım bukezde telefonla konusuyor diye tutunak yazmış yani beni dur dura bilirken durdurmuyor hiç birşey demeden arkamdan tutanak yazıyo ya ben buna itiraz edersem haksızmıyım ve araç dedemin üstüne dedemde memlekete gitti kendim itirazda bulunabilirmiyim ruhsay felan bende o gün aracı kullananda bendim

  1. cem dedi ki:

   Merhaba. Muhtemelen size cezayı yazan karakol ekipleriydi. Onlar bir tutanak yazar ve trafik ekiplerine verir. Trafik ekipleri bu tutanağa istinaden cezayı yazar ve adrese gönderir. O yüzden sizin yüzünüze işlem yapılmamıştır. Her cezaya itiraz hakkınız vardır. Fakat araç sahibi kimse, itirazı da onun yapması lazım. Geçmiş olsun.

 11. Seymen dedi ki:

  Gereksiz yere sis farı açık halde seyretmekten ötürü plakama 64/1-B1 maddeli ceza kesilmiş. Indirimli odedim ancak arac sis farını otomatik devreye aliyor. Bu gerekceyle itiraz edebilirim ancak masraf vs deger mi bilmiyorum. Sizce?

  1. cem dedi ki:

   Sis farının otomatik açılmasını ilk kez duydum. Muhtemelen araçla ilgili farklı bir ayar var. Bunu biraz araştırın.

 12. gökhan dedi ki:

  5. ay cezaları art arda gelmeye başladı
  su an 11. aydayım ne yapıcam
  5 tane ceza yedim resmen zamlı şekilde bekletmişler.

  1. cem dedi ki:

   Zamlı şekilde bekletme diye bir durum olamaz. Sizin trafik ihlalini yaptığınız gün ceza ne kadarsa, o miktarda yazılır. Fakat cezaların size ulaşması gecikebiliyor.

 13. Fatih dedi ki:

  Şehir girişindeki mobeseler tarafından elimde telefon olmamasına ragmen avuç içi boş görünmesine rağmen 108 tl ceza gönderilmiş bununla ilgili olarak nasıl itiraz edebilirim. tarafıma gönderilen resımde bariz elimde telefon olmadıpı açıkça görülüyor.

  1. cem dedi ki:

   Bulunduğunuz ilçenin sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

 14. bayram dedi ki:

  bugun ceza yazdılar sadece 100 metre ters yön kullandığım için 1002 TL bu ceza normalmı

  1. cem dedi ki:

   Evet ceza normaldir. 100 metrede bir kaza yapıp, birilerinin yaralanmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olabilirdiniz. Lütfen bu tür hatalar yapmayalım. Geçmiş olsun.

 15. Yasemin dedi ki:

  Bır kaza yaptım olayıda soyle anlatayım ana yolda seyir ederken tali yoldan bır araç çıktı ve ona çarpmamak ıcın park halındekı bır araca çarptım olay yerıne gelen polısın tuttuğu tutanaktada kazaya sebebıyet veren dıger araç yok ve ben normal seyir halindeyken park halındekı araca çarpmışım gıbı olay böyle oluncada ben olayım aksını ıddea eden belgelerle mahkemeye başvurdum mahkeme ıse olayı reddetmıs bu durumda yapılacak dıger ıslem nedır yanı mağduriyet söz konusu ama ızlenebılecek başka bır yol var mı?

  1. cem dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun. Kazaya sebep olan diğer araç olay yerinden kaçmış anladığım kadarıyla. Bu sebeple kusur size verilmiş. Eğer 3. aracın kazaya neden olduğunu kanıtlayacak video kaydı ya da şahit varsa itiraz edebilirsiniz. Eğer bunlar yoksa, maalesef hayali bir durumdan öteye gidemeyecektir. Haklı olarak mahkeme de dosyayı kapatacaktır.

 16. Oral karatai dedi ki:

  İyi akşamlar ben geçen gün 46/2h maddesinden ceza yazılmış ters yön ama bir resim falan yok 1002 TL ben itiraz etsem bir sonuç alabilirmiyim kaybedersem mahkeme masrafı olurmu kesilen yere gittim baktım ters yön ama okul kapısı girişi veliler öğrenci bırakıyor mecburen

  1. cem dedi ki:

   İyi akşamlar. Maalesef trafik kanununda mecbur kalınan haller bellidir. Öğrenci bırakmak bunların arasında yer almıyor. İtiraz hakkınız elbette vardır. Mahkeme masraflarının kim tarafından ödeneceği, hakimin insiyatifindedir. Fakat bu masraflar oldukça cüzzi rakamlar diye biliyorum. Yine de adliyeye gidip, konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

  2. ABDURRAHMAN DEMİR dedi ki:

   DOSTUM AYNI CEZAYI BENDE YEDİM 1002 TL ÇOK AĞIR BİR PARA SENİN ESKİ BENİM YENİ TECRÜBEN NEDİR NE YAPTIN CAVEP BEKLERİM 05446825949

 17. hakan dedi ki:

  merhaba bana bir ceza kagıdı geldi ama kagıdın ıcındeki reimlerdeki arac farklı benım aracım farklı ama plaka benzerligi var yani resimdeki aracın plakası 3925 ile bitiyor benim aracımın plakası 3972 yani araç resimdeki skoda benim araç reno bunun için ne yapmalıyım bu arada resimdeki araç kırmızıda geçiyor

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, böyle durumlarla nadiren de olsa karşılaşıyoruz. İlk olarak size ceza yazan birim ile telefonda görüşün ve durumu anlatın. Çözüm alamazsanız, bulunduğunuz bölgenin sulh ceza hakimliğine dilekçe ile durumu bildirin. Fakat 15 günü geçirmeyin. 15 günden uzun sürme durumu varsa, cezayı ödeyin ve makbuzu saklayın. Geçmiş olsun.

 18. Ersin bey dedi ki:

  Merhaba, 11.11.2018 tarihinde polis uygulamasında aracımın muayene tarihinin geçmiş olduğunu için trafik cezası kesti polis arkadaşlar o anki olayla birlikte dikkat etmedim aldım bende cezayı. Fakat bugün cezayı öderken ruhsatıma baktığımda muayene süresinin 2019 yılında dolduğunu gördüm. Bununla ilgili ilçe emniyet müdürlüğüne gitmem sonuç verirmi acaba ? vermezse nasıl bir itiraz süreci bekliyor sonuçta ruhsatımda muayene tarihimin henüz gelmediği açıkça belli ve ceza puanı da yazılmış oldu ehliyetime. Yardımlarınız için teşekkürler

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Ersin bey. Araç tescil belgesine iyi bakın. 9’u 8 olarak görmüş olmanız mümkün. ;Fakat 2019 olduğuna eminseniz, bulunduğunuz bölgenin sulh ceza hakimliğine dilekçe ile başvurabilirsiniz.

   1. Halil dedi ki:

    Merhaba a2-B ehliyetim var motorsiklet kullanırken alkollü yakalandım 24 promil çıktı 6 ay aldılar . Peki otomobilde sınır 50 diğer araçlarda sınır 20 ise ve sadece a2 ehliyeti olan B sınıfını – B sınıfı olanda a2 yi kullanamıyorsa böyle bir ayrım varsa üflediğim promil sadece sürdüğüm aracı yani Motoru etkilemesi gerekmezmi sonuç olarak b sınıfı aracın yani otomobilin sınırını aşmamışım zaten bunun itiraz sonucu ne olur şimdiden teşekkürler

    1. Serdar Kaya dedi ki:

     Öncelikle geçmiş olsun, itiraz konularında pek yorum yapmıyoruz.

 19. Yasin Gömleksiz dedi ki:

  Merhabalar ben çevirmenin herzaman olmadığı bir yerde çevirme ye girdim trafik zabıta dur işareti yaptı yavaşladım duracaktım arkasındaki trafik polisi de geç geç dedi bende devam ettim yavaş yavaş ilerledim aklım karıştı ceza yememek için de dikiz aynama bakarak devam ettim belki dur derler diye ama demediler plakaya ceza geldi 235 lira polisin ihbarına uymamaktan buna itiraz edebilir miyim ?

  1. cem dedi ki:

   Size dur demişler ama siz yanlış anlamışsınız. Böyle durumlarda en güzeli durup, yetkili memurlarla konuşmaktır. Size en yakın sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 20. Selçuk Dağdelen dedi ki:

  Merhabalar. Plakama 54/1-c maddesinden 1002 TL ceza yazılmış. Baktığımda öndeki aracı takip mesafesi diyor. Ama 2018 cezalarında takip mesafesi için 108 TL ceza verilebiliyormus. Bu kadar ceza normal mi anlamadım. Parayı ödedim. İtiraz etsem bir sonuç çıkar mı?

  1. cem dedi ki:

   Merhahab. Söylediğinize göre ceza maddesi yanlış yazılmış. Eğer açıklama kısmında öndeki aracı takip mesafesi şeklinde bir ibare varsa, cezası 108 TL olmalı. Bulunduğunuz ilçenin sulh ceza hakimliğine başvurun mutlaka.

 21. Mustafa dedi ki:

  Merhaba, aracımın plakasına 07.11.2018 Tarihinde araç kullanırken telefonla görüştüğüm için 235 tl para cezası kesilmiş fakat 0 tarihte ben işteydim aracımda park halinde evdeydi. cezanın yazıldığı yer ile benim evim arasında 30 Km var. nasıl itiraz edebilirim

  1. cem dedi ki:

   Merhaba. Eğer söylediğiniz durumu ispat edebiliyorsanız, bulunduğunuz ilçenin sulh ceza hakimliğine dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

 22. nsy dedi ki:

  merhaba
  E-devletten gelen mesaj üzerine ters yön nedeniyle 28.10.2018 tarihinde 1002 TL trafik cezası verildiğini öğrendim. Tebliğ olmadı. neye itiraz edeceğimi bilmiyorum ve ben ters yönde asla gitmem yine de tebliği bekleyip akabinde cezayı ödeyerek mi itiraz etmem uygun olur ne yapmalıyım

  1. cem dedi ki:

   Tebliğ tarihinden 15 gün içinde cezayı ödeyerek itiraz etmeniz daha iyi olur. İndirim süresinden faydalanırsınız.

   1. Yusuf dedi ki:

    Merhabalar bana simdi trafik idari para cezasi gelmistir. Aciklamada araclarin fahri veya banketlerden yararlanarak gecmek. Diye bir aciklamada bulunmuslar bu durumda aracimin fotografida yok ellerinde bununla ilgili yardimci olabilirmisiniz

 23. avni hakan dedi ki:

  merhaba cem bey,yazılan cezaları en azından trafiği düzenlemek adına samimi bulmuyorum.sol şeride yapışıp 30 ile giden ve cebiyle meşgul birini,sağ şerit müsait olunca,sağından geçip gitmek niye hatalı şerit değiştirme olsun.eğer ceza yazacaksan ötekine yaz.trafiği tehlikeye atmadan pratik davranmak neden cezalandırılıyor.
  ayrıca şehir içinde tıkanıklığı sebep olan unsurlar görmezden gelinirken,yoğunluktan canından bezmiş sürücüler,bana göre,en küçük(affedilebilir) kusurda para cezasıyla ödüllendiriliyor.sanki amaç üzüm yemek değil de bağcı dövmek gibi.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Avni bey. Maalesef ülkemizde trafik polisinden çok daha fazla trafik canavarı var. Her canavarla tek tek uğraşmak emin olun imkansız. Söylediklerinize katılıyorum. Fakat polis ve jandarma arkadaşlar da emin olun ellerinden geleni yapıyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar ve mutlaka bazı noktaları kaçırıyorlar.

 24. ÂRİF ŞİMŞEK dedi ki:

  Merhaba motosikletle 19 10 20018 de ters yone girdim gaziantep te çarsida dalgindim 1002 tl ceza yazmislar normal mi çok değil mi itiraz etsem mahkemeye iptal olur mu ceza veya limitini düşururler mi yardimci olursaniz sevinirim teşekkürler

  1. cem dedi ki:

   Merhaba. Yeni gelen kanunla birlikte bazı ceza maddelerinin miktarı arttırıldı. İtiraz hakkınız mevcuttur. Ancak iptal olacağını pek tahmin etmiyorum. Bir anlık dalgınlıkla çok canlar yitip gidiyor emin olun. Geçmiş olsun.

 25. Meral Yeşilkaya dedi ki:

  İyi akşamlar 2016 yılında eniştem başındaki bazı olaylardan dolayı benim üzerime bir araç aldı. Aracı hem kendi kullanıyor hem başkalarına kullandırıyordu . Evime bi kaç kere tebligat geldi kendisine verdim ben yatırırım dedi ama yatırmamış bi kaç ay sonrada noterden aracı başka birine devrettik . Geçenlerde e devletten tesadüfen gördüm beş bin tl ye yakın ceza gelmiş emniyetten sürdürdüm başkasına ehliyetsiz araç kullandırma, kırmızı ılıkta geçme vs. Şu andada bı olaydan dolayı eniştemle kavgalıyız. Psikolojim bozuldu lütfen bana bir yol gösterin ne yapabilirim itiraz hakkım var mı

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Meral hanım. Maalesef bu durumu yaşayan çok fazla insan var. Maalesef yapabilecek çok fazla bir şeyiniz yok. Cezalar elinize geldiğinde itirazda bulunsaydınız bir ihtimal şansınız olabilirdi. Eğer şahitleriniz ya da kanıtlarınız varsa, mahkemeye başvurabilirsiniz. Bir sonuç alacağınızı söyleyemem tabii ki. En iyisi, tanıdık bir avukattan yardım almak. Geçmiş olsun.

 26. okanY dedi ki:

  iyi akşamlar bu gece motorsikletle yolumda giderken,kaskı takmamıştım evet hatalıydım,arkamda da bir motor vardı ve onun arkasında trafik polisi aracı var mış,40 50 civarı gidiyordum,boğaza yakın yaşadığım için rüzgar var ve motoru devirli kullanıyordum,polis arkamdan korna çalmış galiba öyle dedi,ben bunu biraz geç farkettim sonuçta tam arkamda değil ve siren de çalmıyor,10 15 saniye geçmeden duydum ve sağa çektim durdum,bana niye kaçıyorsun diye sinirli bir şekilde sordu,kaçmıyorum duymadım dedim,bu sesi nasıl duymazsın dedi bidaha çaldı yanımda,duymadım dedim,devam et cezan plakana gelecek deyip hiçbir bilgi vermeden evraklarıma bakmadan arabadan inmeden gitti,10 dk sonra ceza geldi,dur ihtarına uymamaktan 47/1-a ve kasktan toplam 343 lira ceza yemişim,bu ne kadar doğru ve normal ? sonuçta ben kısa bir süre içerisinde duruyorum,ve başta duymamış olabilirim,onu kontrol etmek zorunda değilim yoluma bakıyorum,en sonunda sağada çektim,ve kulaklığın bile cezası yok bende kulaklıkta olabilir,itiraz hakkımı kullanabilir miyim,bu maddedeki cezayı yazmak gerçekten bu kadar kolay mı ? bide son olarak dilekçe mahkeme vs için herhangi bir ekstra ödeme yapıyor muyuz ? şimdiden teşekkürler

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Okan bey. Eğer polisin gitmesi gereken acil bir olay ya da kaza varsa, cezayı plakanıza yazabilir. Ancak anlattığınız gibi ise, dur ihtarına uymamak biraz ağır olmuş. Mahkemeye itirazda bulunabilirsiniz. Bunun için çok cüzzi bir ücret alınıyor diye biliyorum. Evrak parası gibi. Yine de bulunduğunuz bölgedeki Sulh Ceza Hakimliğine gidip, detaylı bilgi alabilirsiniz. Geçmiş olsun.

   1. Ramazan tekin dedi ki:

    Aracima 26 .12 .2018 ceza kesilmiş bana yeni iletildi ve ne cezası olduğu da yazmıyor

 27. Selcuk dedi ki:

  Sabah şirket araciyla işe giderken bi uyuklar gibi oldum bariyere carptim saga cektim lastigi degistirdim.
  Daha sonra araba ile olay yerine gidip polis cagirdik geldi ve aksamdan alkollu oldugum icin alkolmetrede 1.85 cikti ve ehliyetimi aldı buna itiraz etsem sonuc alirmiyim acaba.
  Yani sonucta her aksamdan alkol alan insani cevirseler ehliyetli adam kalmaz

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Selçuk bey. Anlattığınız olayda eksik noktalar var. Kaza yaptıktan sonra kaza yerini terkettiniz ve sonra tekrar mı geldiniz? Yoksa kaza yaptığınız esnada mı geldi? Akşamdan alkol almanız bir şeyi değiştirmez maalesef. Sonuçta direksiyonun başına geçtiğinizde, alkolü vücuttan atmamışsınız.

 28. Muammer dedi ki:

  merhaba,

  sulh ceza mahkemesine yazılan dilekçeyi fax mı çekiyoruz yoksa ilgili mahkemeye elden mi bırakmamız gerekiyor.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, fax ile dilekçe gönderemezsiniz. Bizzat kendinizin ya da avukatınızın vermesi gerekiyor.

 29. Selçuk dedi ki:

  Merhaba iyi günler.şirket aracı ile sabah işe giderken bariyerlere hafif carptım lastik parladı işyerime geldim aracı tekrar olay yerine götürdüm ve polis cagirdim arabada hasar oldugu icin tutanak tutturmak istedik.alkol testinde aksamdan kalan alkol cikti ve ehliyetimi aldilar malûm şimdi ben itiraz etsem bi sonuç alirmiyim acaba.
  Öyle ya sabahlari uygulama yapsinlar ozaman ülkede ehliyetli insan kalmaz

 30. günay dedi ki:

  22 gün önce polis motosikletimi çevirdi herşeyim tamam. O esnada başka bir araç emniyet kemeri takmadığı için tartışıyorlardı. Cezayı bana yazmış adamın eline vermiş. Gopromla kayıttaydım zaman geçtiği için sıkıntı olur mu? 15 ceza puanı iptal olur mu ? Şikayet için nasıl bir yol izlemem lazım. Motosikletle emniyet kemeri cezası yemekte varmış.

  1. cem dedi ki:

   Eğer söylediğiniz gibi ise, itiraz edebilirsiniz tabii ki. Fakat kask takmadıysanız, ceza size de yazılmış olabilir. Kask takmamanın ceza maddesi 78/1-b, emniyet kemerinin 78/1-a. Bazen dalgınlıkla yanlış yazılabiliyor.

 31. Yusuf dedi ki:

  Merhabalar bana simdi trafik idari para cezasi gelmistir. Aciklamada araclarin fahri veya banketlerden yararlanarak gecmek. Diye bir aciklamada bulunmuslar bu durumda aracimin fotografida yok ellerinde bununla ilgili yardimci olabilirmisiniz

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, fotoğraf ya da video olması gerekmiyor. Eğer böyle bir harekette bulunmadıysanız, maalesef bunu sizin ispatlamanız gerekiyor. Geçmiş olsun.

   1. Elif dedi ki:

    Cem bey mrh oglum cay suyu ile yandi ilk goturdugumuz hastanede abulans vakaya gittiginden bekleme durumu vardi bizde kendi aracimizla 60 km yolu hiz sinirini 3-4 kamera isik ihlali sollama cezalari geldi. Mazeretimiz var adli vaka acil durum bu cezaya bisey yapilabilirmi ?

 32. yamac dedi ki:

  merhaba, makas atma maddesinden 1002 tl ceza yedim. hayatımda makas atarak araba kullanmadım, ki araç kameramda da sol şeritte takip mesafesini koruyarak seyir halinde olduğum görünüyor; şerit bile değiştirmemişim. itiraz ederken kamera kayıtları mahkemeye kanıt olarak verilebilir mi?

  mahkemeye gitmeden trafik şubeye gidip kayıtları gösterirsem ceza silinebilir mi? (daha önce karakoldan bu işlemi yapmıştı bir arkadaşım)

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, itiraz için mutlaka mahkemeye müracaat etmelisiniz. Kamera görüntülerini de delil olarak sunabilirsiniz tabii ki.

 33. Mustafa aslan dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin. Geçtiğimiz Agustos ayinda kirmizi isik ihlali nedeni ile 235 tl ceza arac tescil plakama yazıldı bunun uzerine mahkemeye itiraz ettim. Itirazim kabul edildi ve cezanin iptaline karar verildi. Ancak maliye ekranında ve e devlette ceza tutari faizi ile hala görünmekte. Benim baska yapmam gereken bir islem var mi . Itirazin kabulu karari bana 10 gun once teblig edildi.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, açıkçası bu konu hakkında tam bir fikrim yok. Vergi dairesine gidip, konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 34. Emre dedi ki:

  Merhaba trafik cezasina itiraz etmem sonucu sulh hukuktan davayi kazandim haksiz yere ceza yazilmisti. Parami geri nasil iade alabilirim? Tesekkurler.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, bu konu ile ilgili olarak vergi dairesi ile görüşmeniz daha uygun olacaktır.

 35. Barış dedi ki:

  Merhabalar. 15 kasımda yediğim ceza bugün sisteme düştü 15 gün sonra. daha tebliğ edilmedi. Ters yönde ıişıkların altında kaldırıma park etmiştim asayiş fotoğraf çekti trafik şubeye bildiricem ceaa gelicek demişti. 46/2-G den 1002 yazmış. Ne alaka anlamadım park halinde idi dörtlü yanıyordu içinde şoför bile yoktu ani şerit değiştirme/makas atmadan yazılmış. tebliğden sonra Buna itiraz edebiliyormuyuz olumlu sonuç çıkar mı ?

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, yazılan tüm cezalara itiraz hakkınız vardır. Sonuç hakkında bir şey söylemek zor. Mahkemenin takdiridir.

 36. Serhat Çınar dedi ki:

  Merhaba emniyet kemeri nedeniyle tarafıma ceza kesilmiş ceza tutanağı evime bugün geldi ceza tutanağında arabanın rengi ve modeli yanlış yazılmış itirazetsem sonuç alırmıyım.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, bu tarz hatalar olabiliyor. İtirazınızın kabul edilip edilmeyeceğini söylemem çok zor. Her zaman dediğim gibi, mahkemenin takdiridir.

 37. Mehmet çeler dedi ki:

  İyi akşamlar.80 km hız limiti olan eds kameralı yolda (%10 ile88) 89 ile radar cezası yazılmış. Itiraz edeceğim cihazlar %100 doğru tespit yapamaz diye haklı bulunma ihtimalim var mıdır?

  1. cem dedi ki:

   Radar cihazları, radyo dalgaları göndererek ölçüm yaparlar. Fakat araçların ibresinde görünen hız ise, tekerleğin dönme mesafesine göre ölçüm yapar. Size 89 km/s ile radar cezası yazıldıysa, sizin ibrenizde görünen hız yaklaşık 94-95 km/s’tir. Yine de itirazınızı tabii ki yapabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 38. Ozan dedi ki:

  Merhabalar,6 ay once alkolden ehliyetimi kaptirmistim.surem doldu.ehliyetimi almaya gittigimde.2013 yilindan benim ustume kayitli bir arabaya 13500 liralik radar cezasi cikti.ayni gun 3 veya 4 tane bile ceza yenmis.o sirada araci benim elemanlarim kullaniyorlardi.hic bir ceza tutanagi elime ulasmadi.simdi ustume kayitli arabadan dolayi benim yemedigim cezalar dan dolayı cezalari odeyene kadar ehliyetimi vermiyorlar.cezalar faiziyle 38000 olmus.yapilandirma sirasinda haberim olmadigi icin odeyemedim. bu cezalara herhangi birsekilde itiraz sansim var mi

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, oldukça kötü bir durum olmuş. İtiraz için bir şey diyemem. En iyisi, bir dilekçe ile durumu anlatıp, bulunduğunuz ilçenin sulh ceza hakimliğine başvurmanız.

 39. Sss dedi ki:

  Ben seyir halindeyken polis emniyet kemerinden 108 tl ceza yemisim o anda benim emniyet kemerim takiliydi kemerimi gormedi diye dusunuyorum yoksa bos yere yazmis ben bu drumu nasil ispat ediyim simdi itiraz etsem onay verilir mi

  1. cem dedi ki:

   Siz itirazınızı yapın. Gerisi dediğim gibi mahkemenin takdiridir.

 40. ahmet dedi ki:

  temmuz ayında gelen ceza yeni tebliğ edildi. ödedikten sonra 10 günlük tebliğ süresini mazeret alarak Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etmeyi düşünüyorum. Kaybedersem Avukat Vekalet ücreti Emniyet alıyormu, teşekkür ederim.

  1. cem dedi ki:

   İndirim için tebliğ tarihi baz alınır. Trafik cezalarına itiraz için avukat atanmıyor. En azından siz bir avukat tutmazsanız diyeyim. Kaybederseniz, mahkeme masrafları size rücu edilebilir. Fakat oldukça cüzzi rakamlar olduğunu söyleyebilirim.

 41. Yilmaz dedi ki:

  Ben iste casirken 16 yasidaki oglum arabhayi alip sivgil polis yakaliyor oglumun adina benim adima ceza kesiliyor itiraz etsem ne olur

  1. cem dedi ki:

   Anahtarı ulaşılabilecek bir yerde bulundurduğunuz için, maalesef pek sonuç çıkacağını sanmıyorum. Yine de itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 42. Resul dedi ki:

  Bugün ceza yedim 1002 tl
  70 lik yolda 80 gitmişim bu kadar büyük bi ceza saçma olmuş buna itiraz hakkım falan varmıdır

  1. cem dedi ki:

   İtiraz hakkınız elbette vardır. Geçmiş olsun.

 43. Kaya dedi ki:

  Bugün 1002 tl ceza yedim 70 li yolda 80 gittim bu kadar büyük saçma bi cezamı olur ya buna İtiraz hakkım olurmu sizce

 44. noopaniq dedi ki:

  3. maddeye yer alan karar nedir bunun çıktısı falan varmı ben bulamadım ekte istenmiş

 45. osman kaplan dedi ki:

  merhaba başımdan geçen olay ehliyetime el konuldu alkolden dolayı ve bir insana çarptıgım için askerde ceza sürem bitti çok oldu sivil hayatta o kadar araba sürdüm hiç. denk gelmedim geçen bir çevirmede ehlitime bakıldı ve araç kullanamaz tebligi koyulmuş ehliyetimi aldılar ve cez yedim iki milyar bende itiraz ettim sizce ne olur

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, muhtemelen 2013 yılının 6. ayından sonra işlem gördünüz. 6 aylık süre dolsa da, trafik cezalarını ödemeniz gerekiyor. Bu yüzden 36/3-b maddesi gereği ceza uygulanmıştır. İtiraz edebilirsiniz ama sonuç hakkında bir şey diyemem.

 46. Serkan dedi ki:

  Merhaba, sulh ceza hakimligi gosterilmis itiraz merci olarak. Cezaya itiraz ederken harc yatiriyor muyuz? Yatiriyorsak ne kadar?
  İkinci sorum da, park etmeninnyasak oldugu yerlere polis araci da park edemez, aksini yazan bir durum yok diye biliyorum. Fırın karsisinda park halindeki polis aracinin arkasina park ettim ve 2 dk sonra pes pese ciktik. Bu sebeple park cezasi yemisim, cezayi odeyecegim fakat polis aracina da ceza yazilmasi icin Cimer’e gonderecegim.

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, harç ücreti hakkında bilgim yok. Adliyeye giderek öğrenebilirsiniz. Fakat ücret alınmıyor diye biliyorum. Muhtemelen mahkeme sonunda alınıyor. Diğer soru ise, karayolu trafik yönetmeliğinin 141. maddesinde; Ambulans, itfaiye, polis ve jandarma gibi resmi araçlar, başkalarının canını ve malını tehlikeye sokmadığı sürece, trafik kurallarından muaftır. Sonuçta o polis aracı orada görev için bulunuyor. Fakat siz kendi özel işiniz için. Yani ikisini bir tutmamak lazım. Geçmiş olsun.

 47. Mehmet dedi ki:

  Merhaba Aracıma FTM tarafından ***Kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden önünde giden aracı geçmeye çalışmak*** açıklamasıyla ceza yazılmış. İstanbul’da Trafiğin en yoğun olduğu yer ve saatte FTM resmen niyet okuyarak 235 TL ceza yazmış böyle bir ceza maddesi var mı acaba itiraz edbilirmiyim

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, hangi maddeden ceza yazıldığını söylerseniz daha iyi yardımcı olabilirim. FTM’lerin bu tür cezaları yazma yetkisi vardır.

 48. derya dedi ki:

  Merhaba cem bey;
  şirket aracımıza köprügeçiş ihlal cezası gelmiş dingil mesafesinden dolayı 2017 yılına ait 1 tebligat elime ulaştı daha 10 adet bekleyen son ceza tarihi 2018 2 ay yani daha da sisteme girmedikleri birsürü ceza var. 1. si aracımıza kesilen, bu uygulama ile ilgili bilgimiz yoktu 2. si ise cezaların tebliğ süreleri yokmu 1 yıl sonra ceza gelmeye başlıyor yani önce den haberimiz olsa bu duruma düşmezdik. sulh ceza ya itirazda nasıl bulunabilirim bilgi alabilir miyim

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Derya hanım. Sulh cezaya bir dilekçe ve ceza makbuzlarını vererek itirazda bulunabilirsiniz. Geçmiş olsun.

 49. Barbaros Horozal dedi ki:

  Bir dakika yol kenarında durduk eşimle yer değiştirmek için, çekici vardı bir dakika işareti yaptık sokak arasında bu arada durduğumuz yer, hemen ceza yazmışlar. Sadece yer değiştirdik ve eşim araçla devam etti hepsi bu.

 50. ünal güven dedi ki:

  Merhaba cem bey
  2008 yılından 237 tl
  2010 yılından 130 tl
  trafık cezası geldı ben aracı 2011 yılında sattım hıc bırsey cıkmadı satarken gecen hafta elıme makbuz geldı trafık cezası dıye sasırdım cunku aracım yok bu yıllardan berı toplana toplana 1,101 tl olmus benım buna ıtıraz etme hakkım varmı boyle bısey nasıl oluyor kac yıl gecmıs ben aracı satalı ustumde suan hacız goruluyor bılgı verırsenız sevınırım

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, cezalar aracı satmadan önce yazıldıysa size aittir. Bazen posta kaynaklı gecikebiliyor. Size tavsiyem, elinize ulaştığı andan itibaren 15 gün geçmeden ödeyin. En azından indirimli ödersiniz. Daha sonra itirazınızı yaparsınız. Tabii sonuç hakkında bir şey demem zor. Geçmiş olsun.

 51. sezer dedi ki:

  merhaba cem bey aracım otobanda giderken arıza yapması sonucu emniyet şeridine çektim . 20 metre öteye reflektör koydum. aracımdaki arızayı kendi imkanlarım la kısa sürede giderdim en fazla 5,6 dakika sürdü . reflektörü aldım bagaja koydum sinyalimi verdim yola girmek üzere iken fotoğrafımı çekmişler. emniyet şeridine girdiğimden dolayı . sinyalin yandığı fotoğraftaki karede yok sol stop lambam fotoğrafta gözükmiyor. buna itirazda bulunabilirmiyim. ? ve sonuç aleyhime sonuclanabilirmi? teşekkürler

  1. cem dedi ki:

   Merhaba, her zaman söylediğim gibi, her cezaya itiraz hakkınız vardır. Sonuç ne olur tabii ki bilemem. Eğer bu anlattıklarınızı ispatlayabiliyorsanız, lehinize sonuçlanması muhtemel. Fakat yanlış anlamayın beni lütfen. Emniyet şeridini kullananların en az %90’ı, sizin anlattıklarınızı söylüyor. Dolayısıyla bir yalancı çoban durumu ortaya çıkıyor. Geçmiş olsun.

 52. osman dedi ki:

  Merhaba,

  08.11.2018 tarihinde trafik jandarmayı solladım. Özellikle ceza yememek için hız sınırını aşmadan ve sollanabilir yerde solladım ki ceza yemiyeyim. ama yine de hatalı sollama diye ceza yazmışlar.Buna itiraz edeceğim.Ama bi sonuç alır mıyım. Hatalı sollama resimleri ceza kesen tarafından çekiliyor mu.Kanıtlama şansım var mı.Nasıl sonuç elde ederim?

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Osman Bey. İtirazınızı tabii ki yapabilirsiniz. Takdir, yüce mahkemenindir.

 53. yavuz dedi ki:

  73/C kapsamında telefonla konusmaktan ceza yemişim. Yalnız bluetoth kulaklık kullanarak konusuyordum telefon yan koltuktaydı. Bu durumda cezaya itiraz hakkım var mı? ve kullanmadığımı benim mi ispat etmem gerekiyor nasıl olabilir

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Yavuz Bey. Bluetoth kulaklıkla görüşen birine ceza yazılacağını sanmıyorum. Fakat dediğiniz gibi ise, maalesef bunu ispatlamak zorundasınız. Tabii yine de takdir, her zaman dediğim gibi yüce Türk mahkemelerinindir.

 54. muhammed dedi ki:

  15.aralık . 18 de arabamı arkadaş kullanıyordu jandarm a durdurmada n uyarmadan telefon kullanmada cezayı plaka ya yanı bana yazmış 235 tl hiç bir delil yok kamera yok tebliğat gelmedi ama e devlette görünüyor itiraz etmek istiyorum tebligatı beklemelimiyim yoksa indirimli ödeyip itirazedebilir miyim makbuzla hangi belgeler lazım sonuç alır mıyım yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

  1. cem dedi ki:

   Adres değişikliği yaptıysanız ya da ptt görevlisi sizi adresinizde bulamadıysa tebliğ yapamamıştır. Mahalle muhtarınıza bir sorun. Onda da yoksa, size tebliğ edilmemiş demektir. E-devletten çıktı alabiliyorsanız, onunla birlikte bir dilekçe yazarak itirazda bulunabilirsiniz.

 55. Hasan Murat TÜZÜN dedi ki:

  İyi çalışmalar. 07.12.2018 tarihinde Ankara Anadolu Bulvarı’nda tarafıma “yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak” (51/2-C) maddesi ve açıklaması ile 107 km/saat hız ile seyrettiğim iddia edilerek (fotoğraf yok sadece 1 sayfalık bir tutanak) 1002,00 TL tarfik idari para cezası yazılmış ve 18.12.2018 tarihinde de tarafıma tebliğ edilmiştir. Muhtarlıktan da aynı gün tarafımdan teslim alınmıştır. Belirttiğim lokasyonda Anakara ilindeki bütün 3 ve 4 er şeritli olarak gidiş geliş bölünmüş bulvarlarda olduğu gibi hız sınırı 82 (5 10 opsiyon ile) : 90,2 km/saat olduğu açıktır (Anadolu Bulvarı’nın çeşitli km.den alınmış 10 adet fotoğrafları mevcuttur) ve bütün sürücüler tarafından da bu şekilde bilinmekte ve uygulanmaktadır. Art niyetli ve doğru olmadığını bildiğim halde, ancak ne yazık ki ispatlayamam, şayet 107 km üzerinden işlem yapılacaksa; “Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak” (488,00 TL) maddesine bile değil, “Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak” (235,00 TL) maddesine girer ki bunun da cezai tutarı görüldüğü üzere 235,00 TLdır. Sonuç olarak söz konusu ceza sadece yazılmış olmak için ve art niyetli şekilde düzenlenmiştir. Ödeme şekli ve süresi, itiraz şekli ve süresi, ödemenin itirazdan önce mi sonra mı yapılmaısını doğru olacağı, konu hakkında TBMM ‘nde bil soru önergesi bulunan konunun basına taşınması gerektiği konularında neler tavsiye edersiniz ? Sormuş olduğum 6 soruya açıklayıcı cavaplar verirseniz herkesi mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Tekrar iyi çalışmalar.

  1. Hasan Murat TÜZÜN dedi ki:

   21 Aralık 2018 tarihinde bir sorum olmuştu, cevap alabilecek miyim acaba, bilgilendirir misiniz lütfen. Teşekkür ederim.

  2. cem dedi ki:

   Merhaba Hasan Bey. Size yazılan cezaya tabii ki itiraz hakkınız vardır. Fakat itiraz etmeden önce, bahse konu mevkiiye giderek tabelalara tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Hız limitleri değişmiş olabilir. Eğer sizin dediğiniz gibiyse, sulh ceza hakimliğine dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz.

 56. özcan dedi ki:

  merhabalar 09.11.2018 tarihinde motosiklet park yeri olmadığı için bisiklet park yerine 5 dklığına motorumu koymuştum araç başına geldiğimde ceza kestiler 259 tl lik ama ceza makbuzu 24.12.2018 tarihinde yani bugün elime ulaştı .bu cezaya itiraz hakkım varmıdır .itiraz hakkım varsa mahkemenin verceği olumsuz cevaptan itibaren yinede cezamı indirimli ödeme hakkına sahip kalınabiliyor mu.tşklr

  1. cem dedi ki:

   Ceza elinize ulaştığı anda indirim hakkınız başlar. İstediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

 57. Murat dedi ki:

  Merhaba geçen bir araç aldım çekme belgeli noter satışı yaptı ( ben çekme belgeli araçla alakalı ne iş yapılacağını bilmediğim için sordum) aracı muayeneye götürmemi oradanda plakamın çıkacağını söyledi bende tamam diyerek sigortasını yaptırdım ve araçla muayene istasyonuna gittim lambadan kaldı bende o gün halledip muayene tekrarına giderken çevirmeye girdim bana 21/1 den ceza yazdı acaba buna itiraz edebilirmiyim nasıl yol izlemem gerekir teşekkür ederim

  1. cem dedi ki:

   Merhaba Murat bey. Yazılan ceza doğrudur. Cezaya itiraz hakkınız vardır ama maalesef pek bir şey elde edemezsiniz. Geçmiş olsun.

   1. Can Gürkan dedi ki:

    Hocam merhaba bana yazabilir misiniz?

    gduman@solarlamba.net

    1. Serdar Kaya dedi ki:

     Tam olarak öğrenmek istediğiniz bilgi nedi Can bey, buraya yazarsanız yardımcı olalım.

 58. Murat dedi ki:

  Arabayla park hAlinde yüksek sesle müzik dinlerken polisler geldi benim ehliyeti olmadığı için yolcu koltuğundaydım ve alkollüydüm . Yani yanımda şoför vardı . Ama polis ruhsat sahibi ben olduğum için cezayı bana kesti ve arabayı bağladı . Heryerden mobese var diye itiraz da bulundum mahkemeye çıkıcam. Sonucu ne olur ?

 59. koray dedi ki:

  Merhaba 16.12.2018 de adıma düzenlenmiş bir park cezası aldim. Ancak ceza tutanağına o gun hic bulunmadığım ve park etmediğim bir yer yazılmış. Ayni gun ve saatte aracimi bir magazanin önüne park etmiştim. Bu yer tutanaktaki olay yerinden 1,5 km uzakta. Ne yapmam gerekiyor?

 60. Şehmuz dedi ki:

  A1 ehliyetle A2 kapsayan motor kullandım hem bana hem araç sahibine ceza kesildi bunu nasıl itiraz edeblcez bilgi verebilirseniz çok Memlun kalırız yardımınız için şimdiden teşeküller

 61. Abdurrahman dedi ki:

  Merhaba! Cem bey 17 06 2018 de sılıvrıde arıza yapan arabayı emnıyet serıdınden ıstanbula tamırcıye çektım gün Pazar bunun ıcın plakama 4 tane ayrı ayrı 5 ser dakıka ara ıle ceza geldı ne yapmalıyım gelen tarıh 29 12 2018 aydınlatırsanız sevınırım tşk.

 62. HASAN dedi ki:

  Merhabalar, Atatürk havalimani girişinde çalıştığım turizm şirketinin araciyla ceza yedim ceza belge eksikliğinden 3006 lira oradaki polis memuru imza atmamami söyledi mağdur olmamam için ayriyeten tutanak tuttu şirket ödesin diye buraya kadarı normal sirket mahkeme cezayi iptal etti dedi ama vergi dairesinden borç gözüküyor hatta 200 300 lira artmış bir öneriniz var mı ne yapabilirim 2000 liraya çalışıyorum zaten bu borcun bana kalmasını istemiyorum nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar

 63. BARIŞ dedi ki:

  Merhaba dün bana emniyet kemerinden ceza yazmışlar. Halbuki araca bindiğimde ilk yaptığım kemeri takmak. E devletten bildiri geldi. Herhangi bir resim delil de yok. Bu konuda ne yapmam gerek.

 64. baris dedi ki:

  Merhabalar. Ceza kodunu yanlis yazmadan dogan itirazlar olumlu sonuclanirmi. 46/2-h ters yonden yazacakken 46/2-g makas atmaktan yazmislar ikiside 1002 tl iptal olma olasiligi nedir plaka gondermisler teblig seklinde.

 65. ahmet dedi ki:

  Merhaba cem bey, tarafıma gelen tebligatta 1002 tl lik ceza var sebepse birden fazla şerit değiştirmek işin ilginç yanı ise bahsedilen adres cadde değil sokak ve trafik olmayan bir sokak neye göre yazıldı bilemiyorum itiraz etmeyi düşünüyorum ama red olursa bu cezanın üstüne birde avıkatlık ücreti çıkıyor dediler doğrumudur? şimdiden teşekkürler.

 66. Fatih dedi ki:

  Trafiği aksatacak şekilde birden fazla ard arda şerit değiştirme ihlalinden ceza yedim 1002 tl 2018 Kasım ayında yazılmış 2019 ocak ayında tebliğ edildi bu ceza tutarı hangi tarihten itibaren zamlandi bilgi verirmisiniz

 67. cemal polat dedi ki:

  hem çekici parası ödedim hem emniyet park cezası gönderdi,emniyetin gönderdiği park cezasına itiraz etmek için illa çekici parasını ödediğimi kanıtlamam mı gerekiyor?,ilk defa aracım çekildi otoparka giitiğimde adam önce emniyete gitceksin dedi sonra gel seni hemen çıkaralım dedi ücreti ödedim ama bana herhangi bir makbuz vb. vermedi sonra tekrar gittim önceki güne makbuz kesemem dedi,bir fotokopinin arkasına kaşesiyle para aldığını yazmasını istedim ,sizce bu yeterli olur mu itiraz için ?

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Tabi ki bu belgeler ile de itirazda bulunabilirsiniz

 68. Cuneyt dedi ki:

  Özürlü aracı olmasına rağmen özürlü park yerine park etmeden itiraz ettik sulh cezaya. Peki kaç günde para iadesi olur ceza yi erken ödedik . Kaç günde itirazınız kabul diye yazı gelir

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   İtiraz sürekçeleri gibi durumlar mahkemenin yoğunluğuna bağlıdır net bir şey söylemek mümkün değildir.

 69. yıldız dedi ki:

  merhaba cem bey
  46/2-H maddesinden ters yön sebebiyle 1002tl ceza yemişim levhalarda yolun tek hat olduğu yada giriş yapılamayacağının belirtilmesi gerekmezmi ? levha hatırlamıyorum, gidip kontrol edeceğim şayet yok ise itiraz edersem olumlu sonuç alabilirmiyim fikriniz nedir
  teşekkür ederim

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Levha veya uyarı yoksa tabi ki itiraz hakkınızı kullanınız.

 70. Ferhat dedi ki:

  Merhaba, 8 Ocak 2019 yani 2 gün önce e-devlet den 27.06.2018 tarihli ve plakaya yazılmış Hız cezası için email geldi, ancak tebligat yok, emniyetin sayfasına bakınca da Tebliğ Tarihi yok !

  Acaba 2019 Ocak ayında 2018 yılına ceza yazılabilir mi ?

  Ve itiraz etmek için tebliğ beklemeyeceksem, ödeyip itiraz mi etmeliyim ? Yoksa ödemeden itiraz edebilirmiyim ?

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Ödeyip itiraz ederseniz indirimden yararlanma şansınız olur, ödemeden itiraz ederseniz indirim süresini kaçırırsınız ve sonucuna göre ne kadar toplam maliyeti olur bilemiyoruz (Mahkeme masrafları vs.)

 71. Sinan dedi ki:

  Mrhba bugün eve iki adet ceza gelmiş biri 06.aydan 2018 89 hizla yuzde 10 gecmketen radar 235 tl birisi ise 46 2 g serit degistirmekten 1002 lira12. Aydan cezalar gelmiş plakaya yazılmış bunlara itiraz etmek istiuorum olayin gerçekleştiği yer mahalle yazmamakta ceza tutanaginda 1002 lira ödeyip itiraz edecegim sizce nasil sonuçlanır

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle Sinan bey geçmiş olsun, itiraz etmeniz tabi ki vatandaşlık hakkınız ama nasıl sonuçlanacağı konusunda bizde sizin gibi net bilgiye sahip değiliz veya yorum yapamıyoruz bu konuda

 72. Yasin Tefekkür dedi ki:

  Size kısaca bir soru sormak istiyorum. 122 km hız ile gitmedigimi 121 km hız ile gittigimi ben mi ispatlamaliyim?

 73. Dursun dedi ki:

  Merhaba araç evin önünde yatıyor 25 km uzağında araca sürücü belgesiz kullanımdan ceza yazılmış plakaya bu araç ehliyetsiz kullanıldığında kullananın bilgileri nerede bu yok sistemden plaka sahibinin adını yazmışlar

 74. SAMET dedi ki:

  Cem Bey merhabalar, öncelikle sabırlı bir şekilde her soruyu cevaplamış olduğunuz için size teşekkür ederim.Kırmızı ışıkta geçtiğim için ceza yediğim iddia edilerek ceza yazılmış .Ceza yediğim yerde kamera mevcut olmasına rağmen fotoğraf gönderilmedi. Usulsüz olduğunu düşünüyorum itiraz etsem isbatlamak zorunda mıyım.

 75. Ferit dedi ki:

  İyi günler cem bey.. şehir içi karayolunda 80 km hızla gittgm için 1002 tl para cezası kesilmiş.. ceza yediğim gün 19.12.2018 bana posta ile tebliğ edildigi tarih ise 17.01.2019…
  Cezayı yediğinz gün ile size teblig edilen tarih 10 günü gecerse itiraz sonucu mahkeme cezanın iptaline karar verebiliyormus..
  bu dogru mu cem bey ?

 76. MURAT dedi ki:

  Merhaba 14.01.2019 tarihinde farkında olmadan bir ara sokağa ters girdim, trafik memuru fotoğraf çekti neden çektiniz dediğimde ters yön dedi yoluma devam ettim …sistemden baktığımda 1002 tl ceza ile karşılaştım ,girdiğim yol ana yol değil cadde değil ,ara sokaktı ,hız zaten yapamıyorsunuz ,genişte bir yoldu trafiği tehlikeye atmak söz konusu değilken 1002 tl ceza nedir … buna itiraz etsem birşey değişirimi ,cevaplarsanız sevinirim..

 77. Uğur karaca dedi ki:

  Merhaba cem bey 9 ocak 2018 de servis motorum iş yerinin önünde park halinde iken sabah 11.10 da ceza yemişim ve bu kask kullanmamakdan kesilmiş. Bu ceza elime yeni ulaştı ve servise bizzat kendim çıkıyorum kasksiz imkanı yok bakkala bile gitmem bu durumda ne yapmam gerekir ceza kesilen adres iş yerimin üzerinde bulunduğu cadde.

 78. İbrahim dedi ki:

  Merhaba,
  20.06.2018 tarihinde kesilen trafik cezası 16.01.2019 ( yaklaşık 6 ay sonra) tebliğ edildi. Tebliğ süresi aynı yılın son gününe kadar değil miydi ? Daha önce 10 iş günü şeklinde idi..4-5 tane cezaya itirazım o zaman kabul edilmemişti..Yeni durumda aynı yılın son gününde de tebliğ edilmedi. Açıkcası bunlara da itiraz etmek istesem de, devletin hukuk devleti olduğuna inancım bittiği için lehimize olmayacağını düşünüyorum. Ceza’dan beklenen sonuç ‘fiilin tekrarlanmaması’nı sağlamak değil, para tahslatı olduğu için her halukarda ödeyeceğiz gibi..Yanlış bir kanı mıdır bu ?

 79. Gökhan dedi ki:

  Slm bana usulsüz yolcu taşımadan ceza yazdılar ama ceza tutanağında trafik memuru yanlış ceza yazmış ne yapmam gerekiyo

 80. Enver Sedat çetinkaya dedi ki:

  Merhaba
  Kırmızı ışık ihlali ceza geldi fotoğraf da yok ama ben geçmedigimi düşünüyorum itiraz etmek istiyorum cezayı ödedikten sonra mi itiraz edecez

 81. Aslan dedi ki:

  Slm bugun bir ceza yedim ama gideceğim yönde pazar kurulmuş ben de arabayı geri cevirdim ve aynı cd sola dönmek yaşak tabelası var ama ben mecbur sol sağ yaptinmi alt cd gitmen gerek başka yolda yık çok kişi de ordan dönüyor kısmetse polis o sırada cadde geçiyordu beni gördü ters girdin ben de dedim pazar kurulmuş ben nasıl gecicem ordan mecbur sol sağ yaptım da 20 metre sadece sol sağ yaptım diye ceza kesti

 82. NAMIK KEMAL KÜÇÜK dedi ki:

  cem bey merhaba
  30.12.2018 tarihinde ticari courier aracimiza karayolları tarafindan kantar gecisinde 1434 lira yetki belgesi yoktur diye ceza yazılmış teblig tarihi 17.01.2019 dur. bu cezayi hic ödemeden 30.01.2019 tarihinde itiraz ettim. mahkeme 3 ay sonra sonuçlanır dendi. indirimden yararlanip 15 içinde ödemeyi mi tavsiye edersiniz yoksa hiç odemeyip mahkeme sonucunu beklemeyi mi. teşekkür ederim

 83. erol dedi ki:

  bizim aracımıza tonaj cezası kesildi hesap hatası yapılarak 1950 kg tonaj aşımına tutanakta 16475 kg fazlalık var diye 5510 tl ceza kesmişler halbuki 915 tl kesilmeliydi bizde sulh hukuk mahkemesine itiaz dilekçesini delillerle sunduk yazılan cezayı ödemedik edevlette şuan görünüyor mahkeme azami nekadar sürede karar verebiliyor teşekkür ederim.

 84. ahmet dedi ki:

  Sabiha gökçen hava limanında polis çevirmesine girdim arkadaşımı hava alanına bırakıyordum polis dinlemeden korsan taksisin diye ceza yazdı ve aracı bağladı mahkemeye itiraz edeceğim ama hangi mahkemeye ve ne gibi şeyler yazarak itiraz etmeliyim. bu durumu nasıl kanıtlayabilirim.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   ikamet adresinize en yakın nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

 85. Murat Çalışgan dedi ki:

  Merhaba, 22.06.2018 tarihinde saat 01:03 de hız koridoruna 91 ile radar a takılmışım. Ceza bana 23.01.2019 da tebliğ edildi. İtiraz hakkım var mıdır. Çok yazı okudum kafam karıştı. Neden 6 ay sonra gönderildi anlamadım. Ceza 2018 e göre 235 TL 51/2-A dan EDS sen geldi. Saygılar

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, itiraz süreniz size tebliğ edildiği tarih itibari ile başlar

 86. nazir dedi ki:

  Cem Bey merhaba, 46/2h ters yönde gitmekten 2002 lira plakaya para cezası gelmiş fotoğraf gönderilmemiş. O hafta hafta boyunca hem babamı hem de valideyi hastaneye götürdüğüm için nerden girip~çıktığımı hatırlamıyorum. cezanın yazıldığı yer dev. has. ek hizmet binası yan sokağı ve ben 16 yıldır şehir dişinda yaşadığım için muhite çok hakim değilim. kurallara uyarım şimdiye kadar bana ceza gelmedi. itiraz etmeli miyim.

 87. NECDET dedi ki:

  Ters yönde gittiğim gerekçesiyle 1002 tl plakama ceza yazılmış.Oysa tutanakta belirtilen cadde çift yönlü olup,cadde de tek yön olduğuna dair hiçbir işaret ve levha da bulunmamaktadır.Aynı cadde yıllardır bu durumda ve herhangi bir değişiklik te yukarıda belirttiğim gibi söz konusu değildir.İtirazımı nereye ne şekilde yapabilirim? Trafik polisinin bu şekilde ceza yazabilmesi mümkünmü dür?

 88. Engin Sevim dedi ki:

  10.09.2018 tarihinde eds hız cezasi yedim.fakat 2018 yılında yediğim ceza bugün elime ulaştı ve 488 tl olduğunu gördüm,ben cezayı 2018 yılında yedim ve cezanın bedeli 235 tl bana gelen ceza 488 tl itiraz edebilirmiyim.sonucta 2018 yılında yedim bu cezayi

 89. Hmyd dedi ki:

  46/2-G 47/1-D 47/1-A plakaya arkadan ceza yazılmış bu yol hem tek şerit hem cuma günü akşam 6:15 yazılmış otagardan hâl yönüne giderken trafik bu kadar yogunken nasıl bir dilekçe yazmam lazım

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Dileçenizde itirazınıza dayanak olan nedenleri yazmanız gerekmektedir.

 90. Onur dedi ki:

  Merhaba bende kask takmadığımdan dolayı ceza yedim. ama takıyordum. Polis memuru biraz kasıtlı yaptı. Ceza tutamağına verdi ben imza atmadım. Ve herhangi bit kanıt göstermedi. Fotoğraf olması gerektiğini biliyorum doğrumudur ? İtiraz etsem bu sebeplerle kazanma ihtimalim nedir ? Teşekkürler

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, itiraz dilekçeniz ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz, sonuç konusunda pek bir yorum yapamıyoruz

 91. Hilya dedi ki:

  Mrb aracı muanesine gittim aracın borcu gözüküyor denildi gittim yatirdim 2015 ve 2017 de gelen bir trafik cezasi cezanin biri 74 TL diğeri 92 TL bu borc bana 370 TL patladı gittim odedim mecburen aracim muaneye girmiyordu itiraz etsem ne gibi hakkım olur hic bır şekilde bu borçları bilmiyordum

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   İtiraz edebilirsiniz ama pek bir değişiklik olacağını düşünmüyorum

 92. Omer akpinar dedi ki:

  18/02/2019 tarihinde tem km 32.hiz sinini asmadan 488 tl ceza kesilmis fakat benim uzerime kayitli aracim ne ogun nede baska bir zaman katiyen adane bolgesine gitmedi budurumu nasil kanitlarim bimiyorum itiraz edebilirmim

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun durumu izah eden bir dilekçe ile itiraz merciine itirazınızı yapın

 93. Elif dedi ki:

  Cem bey mrh oglum cay suyu ile yandi ilk goturdugumuz hastanede abulans vakaya gittiginden bekleme durumu vardi bizde kendi aracimizla 60 km yolu hiz sinirini 3-4 kamera isik ihlali sollama cezalari geldi. Mazeretimiz var adli vaka acil durum bu cezaya bisey yapilabilirmi ?

 94. ozan dedi ki:

  merhaba bana bugün geçen ayın 12 sinde hız limtini aştığıma dahil bir ceza tutanağı geldi bu 10 iş günü geçtiği iin buna itiraz edebiliyorum bide tutanak da 90 km hız sınırı olan yerde 99 da gitmem gerekiyorken 100 km hzla gitmişim bundan dolayıı 235 lira ceza geldi buna itiraz edebilirim değilmii çünü okuduğum yorumlarda 1 yada 2 km radarın kalibrasyonun hata yapabileceği söyleniyor. bide bunu sulh ceza hakimliğine verdiğimizde herhangi bir ücret vermemiz gerekiyormu

 95. Rıdvan Dalmış dedi ki:

  Ben 21.02.2019da muayenesiz araç kullanmaktan ceza yedim araç şirket aracıydı bende pek bilmediğim için birşey diyemedim araç muanayeden geçmemiş ama yeni bir muayene tarihine kadar kullanılabilir diye bir kağıt varmış şirkette 02.03.2019a kadar yeni muayene bir sonraki muayene tarihine kadar ben 10 puan ceza yedim boşu boşuna yani bu cezaya itiraz edebilir miyjm bir bilgi verebilirmisiniz bana lütfen

 96. damla dedi ki:

  merhabalar karayolları trafik kanunu 23 – 3/b-1 den ceza yazmışlar plakanın bulunmaması cezası ancak benim iki plakamda takılıydı birinci sorum huyundaı accent ön plakam kare arka plakam dikdörtgen ön plakanın kare olması yasak da o yüzden mi yazıldı ? ikinci sorum parayı ödedim sonra itiraz edebiliyorum ancak ispat tarafı bana mı geçmiş oldu parayı ödediğim için ? üçüncü sorum aracı ben kullanıyordum araç babamın üstüne kayıtlı davayı babam açıcak dimi ? 4. sorum karşı tarafa emniyet müdürlüğü olarak mı dava açacağız ?

 97. sinan dedi ki:

  merhabalar,
  Ben eşim 18 aylık oğlum ve 25 günlük kızım ile 2.köprüden geçtik ve anadolu yakasında sıkışık trafikte normal bir şekilde seyir halindeydik bir anda eşim 25 günlük kızımın nefes alamadığını morardığını söyledi hemen tahmini 30-40mt ilerideki trafik polislerinin yanına çektim yani emniyet şeridine girdim ve polisten yardım istedim kızım boğuluyor diye tamam edelim fakat ehliyetinizi görelim önce dediler nasıl bir karakteri varsa artık bende direk o telaşla cüzdanımı verdim kızıma kendim mudahale edebilmek için ve SÖZDE TÜRK POLİSİ ADALET İÇİN BİZİM İÇİN VARLAR YA (BAZILARI) cüzdanımdan ehliyetimi almış fotoğrafını çekmiş bana hiç bişey demeden hastaneye yetiştirmek iiçin yardım istememe rağmen yardım etmeden gidebilirsiniz dedi bende kızım toplarlanınca en yakın hastaneye devam ettim eve geldiğimde e devletten sorgulama yaptıgımda 1002 TL emniyet şeridine girmekten ceza kesmiş şimdi ben hem bu şahısın sürünmesini hemde bu cezaya itiraz etmeyi istiyorum mümkünmüdür?

 98. Ayşe dedi ki:

  Merhaba
  73/C den ceza yemişim, belirtilen saatte belirtilen sokaktan değil fakat yakınından geçmiş olabilirim. Telefon görüşmesi kayıtlarımda o saatte bir görüşme gözükmüyor, 10 dk sonrasında 1 görüşme var onun da seyir halinde olduğunu sanmıyorum. Araç benim üzerime değil fakat ben kullanıyorum. Bu durumda aracın bende olduğunu ispat ederek itiraz nasıl edebirim?

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, belirtiğiniz tüm hususları detaylı bir şekilde anlatarak bir dilekçe yazın ve bu dilekçeniz ile itiraz hakkınızı deneyebilirsiniz.

 99. Şakir Çtinkaya dedi ki:

  merhaba ben Osmancık tosya istikametinde 235 tl trafik cezası yemişim orada hız limiti 70 imiş ama hiç bir tabelada 70 hız limiti göstermiyor bütün tabelalarda 82 hız limiti gösteriyor ben ise 84 hız limiti ile geçmişim bildiğim kadarıyla da hız limitini %10 aşabiliyorum itiraz hakkım varmı ?

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, tarafınıza kesilen trafik cezası için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

 100. Emine dedi ki:

  Merhabalar ben ehliyetimi Almanya’da yaptım orda ikamet ediyordum,yaklaşık üç senedir Türkiye de yaşıyorum bugün bana ehliyetimi değiştirmediğim için 620₺ para cezası yazdılar 15 gün içerisinde ödeyince %25 gibi bi indirim uygulanacakmış.Ben hep aynı güzergahtan gidiyorum ve daha önce defalarca ve hatta bana ceza yazan memurla da dahil hep aynı memurlar ehliyetimi değiştirmem konusunda hiç bir uyarıda bulunmadı ve ben de bir sorun olmadığını düşünerek ehliyetimle aracımı kullandım.Buranın kanunlarını tam olarak bilmiyorum nereye ne şekilde itiraz etmeliyim.Bana bi kez olsun önceki kontrollerde uyarı gelmiş olsaydı asla o ehliyeti kullanmaya devam etmez değiştirirdim ama vatandaşı uyarmadan bu kadar ağır bir ceza ve gördüğüm muamele çok ağırıma gitti.İzlemem gereken yol nedir yardımcı olursanız çok sevinirim.İyi günler dikerim.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun ehliyetinizi değiştirmeniz konusunda sitemizde ayrıntılı yazılarımız mevcut oradaki bilgiler dahilinde bu değişimi veya dönüşümü yaptırabilirsiniz. İtiraz konusunda ise ikamet ettiğiniz veya şuanda bulunduğunuz il veya ilçe nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

 101. serdar dedi ki:

  Merhaba cem bey. 07.O4.2019 tarihinde saat21:20 de karaman girişinde ups noktasında polis tarafından durdurulup alkol muaynesi istendi bende alkol kullanmadığım için rahat bi şekilde alkolmetre cihazını üfledim. çıkan sonuç beni şok etti. 1.42 promil allkollü olduğum bu nedenle ehliyetime el konulacağı 1002 tl para cezası yazılacağı söylendi. polislere alkolllü olmadığımı derhal hastaneye gitmek istediğimi belirttim. karakoldaki ifademin hemen ardından karaman devlet hastanesinde kan testi yaptırdım yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra. kan testinde 0.18 çıktı muhtemelen olayın şokuyla 2-3 tane sigara içmiştim o yüzden çıktı. buna rağmen polisler cezayı iptal etmedi ehliyetimede el koydu. hastane test çıktısını bana vermediler. ertesi gün sulh ceza hakimliğine itiraz dilekçesi yazdım. şu an haksız yere ceza çekiyorum. iş düzenim bozuldu. bu süreç ne kadar sürer acaba nasıl sonuçlanır bi fikriniz varmı

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun çok fazla süreceğini sanmıyorum lakin mahkemenin yoğunluğuna göre biraz sürebiliyor

 102. Tamer dedi ki:

  Merhabalar annemi randevusuz olarak hastaneye götürürken emniyet şeridine girdim daha sonra 1002 TL ceza geldi. O gün hastaneye gittiğimizde dair evraklar var itiraz etsem ne sonuç çıkar acaba. Birde 4 taksite böldürüp ödemeye başlarsam itiraz hakkım devam edermi yoksa iptal mi olur.

 103. İHSAN TURHAN dedi ki:

  MERHABA CEM BEY SİZDEN Bİ KONU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORDUM 11.05.2019 TARİHİNDE GEBZE DE DAMADIMIZ BENİM ARAÇ İLE ÇARŞI İÇİNDE TEK YÖNLÜ YOLDA TERS YÖNE GİDİYOR KARŞIDAN TRAFİK POLİSİ SELLEKTÖR VEREREK UYAMASI İLE GERİ GERİ GELEREK ÇIKIYOR FAKAT Bİ HAFTA SONRASINDA CEZA BANA GELDİ KARA YOLLARI TRAFİK KANUNU MADDE 46/2-H MADDESİNE GÖRE ”AKSİNE BİR İŞARET BULUNMADIKÇA TEK YÖNLÜ KARAYOLLARINDA ARAÇLARIN TERS İSTİKAMETTE SÜRÜLMESİ ” DİYE GEÇEN AÇIKLAMADA 1002 TL PARA CEZASI YAZILMIŞ CEZAYI ÖDİYECEGİZ FAKAT İTİRAZ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE BULAMADIM BU KONUDA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  1. bilal uzan dedi ki:

   ihsan bey bende örnek dilekçe arıyorumda varmı sizde acaba

 104. Mehmet dedi ki:

  Merhaba 2018 Eylül ayında bodrum a gittim Çanakkale Ezine de radar 86 ile hem gidiş hem donerken aynı hızda olmam imkansiz bir hafta arayla bana ceza yazmis itiraz ettim hala cevap gelmedi mahkeme 6 aydan uzun suruyormu

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, mahkemenin yoğunluk durumuna göre daha uzun sürdüğü de olabilir.

 105. tolga dedi ki:

  Bana %30 – % 50 hız asımından dolayı 488 TL ceza kesilmiş ama bana ne teblig ne bildirim geldi kendı kendılerıne teblig etmişler bir de gecikme zezası uygulamıslar sısteme bile geç işlenmiş bana zamanında bıldırılse ben erken oderımındırımlı oderdım bunun ıcın nasıl ıtırazda bulunabılırım?

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, bulunduğunuz il Nöbet Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz.

 106. yavuz dedi ki:

  Merhabalar, ön koltukta eşim telefonla konusuyordu sürücü koltugunda ben idim cebimden çıkartıp ona verdim konusması için ve ceza yazmışlar. Kanıtım yok sizce itiraz etmelimiyim? Böyle durumlar için araç içi kamera alsam kanıt olarak sunabilir miyim

 107. İdil dedi ki:

  Merhaba, 20 sene önce babama ait olan motosiklete bugün edevlet üstünden mail olarak trafik cezası bilgisi (108 tl) geldi. Babam herhalde zamanında devir yapmamış. Sahibi kimdir bilmiyorum. 2 senedir kısıtlı olarak huzurevinde yaşıyor ve ben de vasisiyim. İtirazlı ödeme yapın ve trafiğe gidip dilekçe verin dendi. Böyle bir durumda yapılması gereken nedir yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Verilen bilgi doğrudur, o şekilde yapmanız uygundur, ayrıca motorum çalındı gibi gidip suç duyurusunda bulunmayın sonunda siz suçlu konumuna girer ve ceza alırsınız.

 108. caner dedi ki:

  merhabalar, bana emniyet şeridi ihlalinden gıyabında yazılmış 1002 tl ceza geldi fakat bununla ilgili fotoğraf kayıt yok. bununla ilgili nasıl bir dilekçe verip itiraz etmeliyim teşekkür ederim.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun Caner bey, bulunduğunuz il Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilirsiniz.

 109. cevdet dedi ki:

  Aksaray ilinde kameraların olduğu bir kavşakta, kırmızı ışıkta geçtiğime dair bir ceza tebliğ edildi. Yeşilde geçtiğime eşim ve çocuklarım da şahit (ki 3. araba biz idik). İlgili trafik şubesini aradım, orada kameraların ve kırmızı ışık ihlalini tespit eden sistemin olduğunu, ama kırmızı ışıkta geçtiğime dair herhangi bir fotoğrafın tutanağa eklenmediğini söyledim. Mümkünse kontrol etmesini rica ettim. Fotoğrafın veya video kaydınnın olmadığını, yalnızca trafik polisinin tutanağı üzerine ceza yazıldığını beyan etti. Şimde ben nasıl itiraz edeyim.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Bu konuda itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Geçmiş olsun

 110. Muhammet dedi ki:

  Merhaba, bana Siirtten park cezası geldi 108TL fakat ben Siirte hiç gitmedim.Ankarada oturuyorum. Ne yapmalıyım

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Bu konuda bulunduğunuz il Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz.

 111. mehmet kaya dedi ki:

  merhaba murat bey.sulh ceza mahkemelerinde yapılan itirazlarda mahkeme masrafı kadar? davayı kazanamazsak vekalet ücreti ödermiyiz.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Mahkeme masrafı bulunmamakta lakin kazanamamanız durumunda kurum kendini vekil ile temsil ettirir ise vekalet ücreti ödersiniz.

 112. Murat aksoy dedi ki:

  Merhabalar
  46/2-H den ceza yazılmış. Cezanın yazıldığı yerde ters yönde gitmek imkansız. Yazılan noktaya ait tarif hatalı. Genel hizmet polisi yazmış herhangi bir resim yada kayıtta yok . Keyfi bir ceza olduğunu ileri sürüp itiraz etsem şansım nedir.

 113. akın dedi ki:

  merhaba itiraz dılekcemı sulh ceza mahkemesıne verdım dıyelım ve haksız goruldum ve cezayı odedım. mahkeme bana bu konu hakkında dosya masrafı cıkaracak mı ?

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Dosya masrafı değil kurum kendisini vekil ile temsil ettirirse ki %99 vekil ile temsil ettiriliyor o zaman kaybetmeniz durumunda vekil ücreti ödersiniz karşı tarafa

   1. Akın dedi ki:

    Çok özür dilerim 488 tl lik yayaya yol vermeme ceza itirazinda sulh ceza tarafindan haksiz gorülmem durumunda tahmini vekil ucreti ne kadar çıkar ?

 114. Bahadır dedi ki:

  Merhabalar, 51/2-C’den(radarı %50’den fazla ihlal) yüzünden 1002 lira ceza yedim tabiri caizse itin öldüğü yerde, radar aracının tarla yanında durduğu yerde, şöyle açıklayayım, ters istikametimde radar işareti ve 50 hız limiti işareti varken bizim tarafta yolun başında radar işareti ve 30 hız limiti var yanında okul olduğu için fakat radarın bulunduğu nokta okulun cok ilerisi belkii 600 metre ilerisi ve ben 74 ile ihlal etmişim, yani 50’nin %50 fazlası bile değil, fakat radar cok ileride ve bariz şekilde ’50’ limit olan yerde bana hala 30’dan ceza yazmış olabilirler mi acaba? cezayı ödeyip itiraz edeceğim fakat 3,5 şerit yolda sizce de 74’ten dolayı 1002 lira cok değil mi? Teşekkürler.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Öncelikle geçmiş olsun, tekrar yaşanmaması ümidi ile, tabi ki yasal hakkınız olan itiraz etme hakkını kullanınız

 115. Ferıt dedi ki:

  Merhaba servis minibüsü kullanıyorum sehir halinde giderken yolcularımdan biri rahatsız lanıyor miden bulantısı olduğunu belirtti bende emniyet şeridini üc, beş saniye kullanarak daha ileride sag tarafa girdim hastam ihtiyaçını karşıladı ve yola devam ettim.bana emniyet şeridi ihlaline 1002tl para cezası geldi nasıl bir yol izleyebilirim itiraz edersem bir faydası olurmu ben mi yoksa ruhsat sahibi itiraz etmesi gerekiyor.simdiden tesekkur ederim.

  1. Serdar Kaya dedi ki:

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun ruhsat sahibine yazılmış se ruhsat sahibinin itiraz etmesi gerekir.

 116. MEHMET ÖZDEMİR dedi ki:

  Merhabalar. 5/12/2018 tarihinde gıyabımda yazılan radar cezası 18/03/2019 tarihinde tarafıma tebliğ edildi. Tebligat tarihi cezadan 3 ay 13 gün sonra olduğu için, 26/03/2019 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz ettim ancak 235 TL trafik cezasını ne yazık ki bilgisizlikten ödemeden itiraz ettim ama bu güne kadar tarafıma olumlu veya olumsuz hiç bir bilgi verilmedi. Şimdi ise aracımın muayenesini yaptıracağım ancak tüvtürk randevu sisteminde borcunu öde öyle gel diyorlar. Borç 335 TL ye çıkmış. Muayene yaptırmam için illede davası devam eden bu borcu ödemek zorunda mıyım. Ya da başka bir yolu var mı. Bir de davanın gidişatını nasıl öğrenebiliriz. Her şey için şimdiden teşekkürler.

 117. Oguzhan dedi ki:

  Merhabalar,
  Benim sizlere birbirine bağlı 2 sorum olacak.
  1. 46/2-H den 1002 TL ceza geldi. Ceza evimin sokağında Bi apartman boyu ters gittiğim yerden gelmiş olabilir. Anını hatırlamıyorum. Buna itiraz etmek istiyorum. Ama kağıt üzerinde haklılar. Ne yapabilirim?
  2. Bu sokak, şuan ki yönünün tersine daha çok arabanın geçtiği bir sokak. Sokağın yönünün değiştirilmesi için de başvuru yapacağım. Eğer bu talep gerçekleşir ise tekrar itiraz edebilir miyim?

  Tesekkurler

 118. Murat dedi ki:

  Merhaba bende aracımın muhayenesi 29 temmuzda bitiyordu muayene istasyonlarının dolulugundan dolayı muayeneneye gıdemedık 6 agustos ıcın randevu aldık ama randevudan once yola cıktık ve ceza yedık sımdı bu 30 eylule kadar uzayan muayene programndan biz yararlanabıırmıyız. Cezayı yedıgımızde polıse randevu kagıdını falanda gosterdık ama yınede degısmedı cezayı yedık itiraz hakkım varmıdır acaba bir bilgisi olan varmı tesekkurler sımdıden…

 119. Erdoğan dedi ki:

  Merhabalar,
  2011 senesinde ehliyetim 2. kez alkolden alınmıştı. 2013 senesinde ceza süresi bitti ancak bir türlü südge ye gidip ehliyetimi alamadım. Nihayetinde dün gece Antalya-Ankara yolunda trafik ekipleri tarafından 36/3-b maddesinden (sanki hiçbir zaman ehliyetim olmamış gibi) 2473₺ ceza yedim. Bu ceza doğru mudur, yoksa itiraz edebilir miyim? Daha önce 2 kez daha yakalandım ve ehliyeti yanında bulundurmamaktan ceza yemiştim. Bu ceza doğru mudur?
  Bilgi verirseniz çok çok memnun olurum.

BİR YORUM YAZ

damalta.com Ataşehir masöz bayan istanbul masaj erotik hikaye seks hikayeleri sikiş hikayeleri amatör seks sex hikayeleri istanbul eve gelen masöz melikgazi escort bayan antalya masaj salonu