Trafik Sitesi

Geçiş Üstünlüğü ve Geçiş Hakkı Nedir? Ambulansa Yol Vermemenin Cezası Ne Kadar?

Geçiş Üstünlüğü ve Geçiş Hakkı Nedir? Ambulansa Yol Vermemenin Cezası Ne Kadar?

Geçiş Üstünlüğü ve Geçiş Hakkı Nedir? Ambulansa Yol Vermemenin Cezası Ne Kadar?

Trafikte geçişler ve yolları kullanma şekilleri kanunlarla belirlenmiştir. Bazı araçların görev hallerinde, bu kuralların dışında hareket etme üstünlükleri vardır. Kamu görevini yerine getiren, zamana karşı yarışan araçlara tüm sürücüler yol vermek ve geçişini kolaylaştırmakla yükümlüdür.

Trafikte Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçlar Hangileridir?

 • Ambulanslar
 • Polis Araçları
 • Jandarma Araçları
 • İtfaiye Araçları
 • Orman Yangın Müdahale Araçları

Bu araçların görevli olduklarına dair çakar lambaları yanar ve sirenleri çalışır halde hareketleri durumunda, tüm sürücüler geçiş üstünlüğünü bu araçlara vermekle yükümlüdürler.

Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlar Her Zaman Bu Hakkı Kullanabilirler mi?

Geçiş üstünlüğü olan araçlara bu hak sürekli olarak tanımamıştır. Bu hakkı kullanabilmeleri için, geçiş üstünlüğü bulunan araçların görev halinde olmaları gerekmektedir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71 numaralı maddesine göre, zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere, 2018 yılı için belirlenen tutar olan 108 TL idari para cezası uygulanır.

108 TL idari para cezasına çarptırılan sürücü, 15 gün içerisinde, bu cezayı, % 25 İndirimle, 81 TL olarak ödeyebilir.

Geçiş üstünlüğü hakkını görevli olmadan kullanan sürücülerin ehliyetlerine de 15 ceza puanı işlenir.

Geçiş Hakkı Nedir?

Geçiş hakkı, trafik kanun ve kurallarının, trafik içerisindeki geçmeleri için tanınan öncelik sıralamasını belirtir. Geçiş hakkı ile ilgili pek çok kural bulunmaktadır. Öncelikle size genel geçiş hakkı sıralamasını ardından da ceza maddeleri ile birlikte detay geçiş hakkı sıralamalarından bahsedeceğiz.

Taşıt Yolunun Dar Olduğu Yerlerde Genel Geçiş Hakkı Sıralaması

 • Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlar
 • Otomobil,
 • Minibüs,
 • Kamyonet,
 • Otobüs,
 • Kamyon,
 • Arazi Taşıtı,
 • Lastik Tekerlekli Traktör,
 • İş Makineleri,
 • Motorsuz Araçlar

Trafik Zabıtası Veya Işıklı Trafik İşaret Cihazları Veya Trafik İşaret Levhası Bulunmayan Kavşaklarda Kim Kime Yol Verir?

 1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara geçiş hakkı verir.
 2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı verir.
 3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan kara yoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara geçiş hakkı verir.
 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı verir.
 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı verir.
 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı verir.
 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara

Rampalarda Kim Kime Yol Verir?

Yokuş ve rampalarda iniş ve çıkış yapan araçların karşılaması halinde bir geçiş zorluğu doğuyorsa,

 • Çıkan aran, inene araca geçiş hakkı verir

Yaya ve Bisikletlilere Dönüşlerde Geçiş Hakkı Verilir mi?

 • Sağa veya sola dönüşlerde, kurallara uygun hareket eden yaya ve bisikletlilere geçiş hakkı verilir.

Daralan ya da Sıkışan Kavşak Kollarında Geçiş Hakkı Nasıldır?

 • Motorsuz araçlar motorlu araçlara geçiş hakkı verir.
 • Motorlu araçlardan soldan gelen sağdan gelene geçiş hakkı verir.

Geçiş Üstünlüğü Geçiş Hakkı Kurallarına Uyulmaması Durumunda Verilen Cezalar Ne Kadar?

Öncelikle kavşaklarda verilen cezalara göz atalım.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-b numaralı maddesine göre, Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan kara yoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4.Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5.Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6.Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7.Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermekle yükümlüdür.

Ambulans ve diğer geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek de bu madde uyarınca cezalandırılır.

Bu kuralı ihlal eden sürücülere, 2018 yılında 108 TL idari para cezası verilmektedir.

Sürücüler, kendilerine kesilen 108 TL’lik idari para cezasını, % 25 İndirimle, 15 gün içerisinde, 81 TL olarak ödeyebilirler.

Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine bu ihlalleri nedeni ile 20 ceza puanı işlenir.

Dar yollarda geçiş hakkına riayet edilmediği durumlarda;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-e numaralı maddesi uyarınca, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamayan sürücülere, 2018 yılı rakamları ile 108 TL idari para cezası uygulanır.

15 gün içerisinde, kesilen idari para cezası, % 25 İndirimle, 81 TL olarak ödenebilir.

Sürücü ehliyetlerine de bu ihlalleri için 20 ceza puanı işlenir.

 

Yaya ve bisikletlilere karşı işlenen geçiş hakkı ihlali ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 53/2 numaralı maddesinde, sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 108 TL idari para cezası verilmesi şeklinde düzenlenmiştir.

15 gün içerisinde ödenen ceza, % 25 İndirimle, 81 TL’ye iner.

İdari para cezasının yanı sıra sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı işlenir.

İki yönlü trafikte, yokuş ve rampalarda, geçiş zorluğu olması durumunda yaşanan geçiş hakkı ihlaline dair, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-b numaralı maddesi uyarınca, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmayan, gerektiğinde sağa yanaşıp durmayan, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmeyen,  sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmayan,  gerektiği hallerde geri gitmeyen sürücülere, 2018 yılı rakamları ile 108 TL idari para cezası uygulanır.

15 gün içerisinde 108 TL olan cezanızı, % 25 İndirimle, 81 TL olarak da ödeyebilrsiniz.

Bu ihlal sonucu, sürücü ehliyetlerine 15 ceza puanı işlenir.

Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamayan ve bu nedenle geçiş hakkı olan araçların bu hakkını ihlal eden sürücülere de, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-a numaralı maddesinde belirtilen,  kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, açıklaması uyarınca 108 TL idari para cezası uygulanır.

108 TL olan idari para cezası 15 gün içerisinde, % 25 İndirimle, 81 TL olarak ödenebilir.

Sürücü ehliyetlerine, bu ihlal nedeni ile 20 ceza puanı işlenir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-c  numaralı maddesi uyarınca da kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinden motorlu araçlara, motorlu araçlar sürücülerinden soldaki aracın sürücüsünün, sağdan gelen aracın sürücüsüne geçiş hakkını vermemesi durumunda, sürücülere, 108 TL idari para cezası uygulanır.

Bu ceza da 15 içinde, % 25 İndirimle, 81 TL olarak ödenebilir.

İhlal sonucu, sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı işlenir.

Ray üzerinde hareket eden, metro, tramvay gibi araçlara da diğer sürücüler geçiş hakkını vermek zorundadır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-f numaralı maddesine göre, aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeyen, sürücülere, 2018 yılında, 108 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

108 TL olan idari para cezası, 15 gün içerisinde, % 25 İndirimli 81 TL olarak ödenebilir.

20 ceza puanı da bu kural ihlali nedeni ile sürücülerin ehliyetlerine işlenir.

Genel olarak, geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğü kuralları bu şekildedir.

Bu hak ve üstünlükler içerisinde elbette en önemlisi can taşıyan ambulanslara tanınmış olanıdır. İnsani görevimizi yerine getirmek için, ambulansın içerisinde kendimizin ya da bir yakınımızın da bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmeden lütfen ambulans gibi geçiş üstülüğü olan araçlara yol verelim.

 

Bu Yazımıza İlişkin Olarak Yapılan Aramalar Şu Şekildedir;

Geçiş Üstünlüğü ve Geçiş Hakkı Nedir?

Geçiş Üstünlüğü Nedir?

Geçiş Hakkı Nedir?

Ambulansa Yol Vermemenin Cezası Ne Kadar?

Ambulanslara yol vermeyen araca ceza kesilirmi

Ambulansa Yer Vermemenin Bedeli

Ambulansa yol vermek için kırmızıda geçtim, bana ceza kesilir mi?

trafikte geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğü nedir,

geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğü kavramlarını açıklayınız

ambulansa yol verme kanun

ambulansa yol verme kuralları

ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçmek

resmi araca yol vermeme cezası

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71 Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-a Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-b Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-c Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-b Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-e Maddesi

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 53/2 Maddesi

 
buy project professional 2019

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

damalta.com Ataşehir masöz bayan istanbul masaj erotik hikaye seks hikayeleri sikiş hikayeleri amatör seks sex hikayeleri istanbul eve gelen masöz melikgazi escort bayan antalya masaj salonu